A Hőgyes Endre Gimnázium 2019 március 4-én (15:30-tól) tartja a következő tanévi hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos szakmai tájékoztatóját, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A nemzeti köznevelési törvény lehetőséget ad arra, hogy az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.