Szabóné Tóth Ilona óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenységként minden héten szerdán 16-tól 17 óráig fogadóórájára várja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola diákjait, tanárait és a szülőket. 
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti

a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
 f) a jelzőrendszer működését.