A Kvalitárs Kulturális Egyesület pályázatot ír ki hajdúszoboszlói általános és középiskolai diákok részére a "Hajdúszoboszló szeretlek" témaköréhez kapcsolódó maximum 3 oldalas prózai illetve verses alkotások megjelenésére. 
Témabeli megkötés:

Az alábbi témakörök valamelyikében vagy akár 2-3 téma kombinált feldolgozásával megírt, eddig sehol nem publikált írásokat várunk.

- Amint azt a pályázat címe is sejteti, arra vonatkozó rövid prózákat, esszéket várunk, hogy mit jelent számotokra hajdúszoboszlóinak lenni, itt tanulni, kulturálódni, de legfelsőbbképpen mit jelent számotokra itt élni?
- Mit jelentenek számotokra a hajdúszoboszlói barátok, ismerősök, tanárok, rokonok, a család és az egyház valamint a hit fogalma? 
- Lokálpatrióta érzéseket előtérbe helyezve mit mutatnátok meg, miről beszélnétek szívesen egy olyan embernek, akivel meg szeretnétek ismertetni ezt a várost? 
- Életetek során érzelmi érték marad-e a közösséghez, az egyházhoz, a hithez és az Isten szeretetéhez tartozás élménye? 
- Mi azaz összetartó erő Hajdúszoboszlóiként vagy éppen Hajdúszoboszlón tanuló diákként ami összekovácsol szeretteiddel? Egyáltalán megszűnhet-e ez az erő? 
- Fogalmazzátok meg Hajdúszoboszló jelképeinek, művelődési, kulturális és egyházi értékeinek szerepét, sorsát és értelmét.
- Mit jelent számotokra az iskola és a tudás hatalma? Mennyire tartjátok fontosnak, hogy egy olyan városban tanulhattok, ami turizmusa által európai tekintetben is kiemelkedő értéket képvisel? 
- Hajdúszoboszló történelmi múltját figyelembe véve, mennyire fontos számotokra a nevezetességek ismerete és megismertetése másokkal?
- Milyen lenne a Hajdúszoboszlóhoz köthető írók, költők, színészek, zenészek, egyházi elöljárók és politikai személyiségek élete, ha itt élnének közöttünk? Húzzatok párhuzamot jelen és múlt között.
- Mit tehetünk mi fiatalok a fönt leírt értékek megteremtéséért, életben tartásáért és tiszteletének kivívásáért.

A pályázati anyag beküldése: 

- A művek beküldhetők World, Open Office fájlként. Oldalméret: A4-es formátum. Álló lapformátum. 
- Terjedelmi korlátok: minimum 2000 leütés (kb. 1 oldal), maximum 6000 leütés (kb. 3 oldal), Times New Roman 12-es betűtípussal, normás sorközzel, 2 cm-es margókkal. 
- Ha a formátum gondot okozna, akkor is beküldhetők az írások és azok a megfelelő módon átalakításra kerülnek, de tudni kell hogy ilyenkor az oldalszámok is változhatnak. 
- Ugyanakkor a pályázatra beküldött vers vagy prózai alkotás végére egy rövid bemutatkozás és egy digitalizált fénykép is szükségeltetik. A fényképet csatoljátok a pályázati anyaghoz. 

Pályázatunkra egy alkotó csak egy művet küldhet be. 

Megjelenés:

- A beküldést követően az egyesület tagjai átvizsgálják (szükség szerint korrektúrázzák és lektorálják az alkotásokat), majd ezt követően feltöltjük honlapunkra. A beküldési határidőt követően pedig az alkotásokból egy könyvet fogunk kiadni. 

Beküldési határidő: 

2019. május 30.

Eredményhirdetés:

- Az irodalmi alkotások tekintetében egy négy tagból álló zsűri, a legjobbnak ítélt novellák és versek szerzőit díjazza. 

- 1. hely: 20.000 forint
- 2. hely: 10.000 forint
- 3. és 4. hely: 5.000-5.000 forint

A nyertesek nevéről 2019. május 30-át követően honlapunkon adunk tájékoztatást. 

Ugyanakkor itt tesszük közzé a díjak ünnepélyes átadásának helyszínét és időpontját, amelyre minden pályázót szeretettel várunk, hiszen mindenkit érhetnek meglepetések. 

Beküldési cím:

A pályázati anyagokat a kvalitars@kvalitars.hu e-mail címre várjuk. 

Forrás: www.kvalitars.hu