A Hajdúszoboszlói Önkormányzat alakuló ülésén Czeglédi Gyula Polgármester Úr a beszédét követően két társadalmi alpolgármester személyére tett javaslatot, melyhez a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását indítványozta. 
Az SZMSZ módosítását 9 igen és 2 ellenszavazattal a képviselőtestület elfogadta, helynek átdolgozása a jövő heti teljes ülésen kerül napirendre. 

Az SZMSZ módosításának elfogadását követően Czeglédi Gyula Polgármester Úr két alpolgármester elfogadására tett javaslatot Majoros Petronella képviselő-asszony valamint Dr. Kovács Gergely képviselő Úr személyében. 

Mivel állandó bizottságok még nem működnek, az alpolgármesterek megválasztást illetően titkos szavazásra került sor. A titkos szavazás lebonyolításához Czeglédi Gyula Polgármester Úr három tagú bizottság felállítását indítványozta, melyhez Bíró Anita, Kanizsay György Béla és Máté Lajos képviselők segítségét kérte.

A választást lebonyolító eseti bizottságot a testület egyhangúlag elfogadta.
A titkos szavazáson 

Majoros Petronellát 9 igen és 2 nem szavazattal alpolgármesterré választotta a képviselőtestület.
Dr. Kovács Gergely 9 igen és 2 nem szavazattal alpolgármesterré választotta a képviselőtestület.

Az szavazás eredményének kihirdetését követően az alpolgármesterek letettek az esküt és aláírták az alpolgármesteri megbízásukat. 

Ezt követően 7-es napirendi pontként sor került a polgármester illetményének és költségtérítésének valamint az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megszavazására, melyről való szavazati indítványt a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az alpolgármesterek tekintetében:

 Majoros Petronella tiszteletdíját és költségtérítését a testület  9 igen és 2 nem szavazattal megszavazta
 Dr. Kovács Gergely tiszteletdíját és költségtérítését a testület  9 igen és 2 nem szavazattal megszavazta 

Ezzel zárult az ünnepi képviselő testületi ülés.