Az alábbiakban Czeglédi Gyula újonnan megválasztott polgármester Úr ünnepi beszédét olvashatják, amely a képviselőtestület alakuló ülésén hangzott el.
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt képviselőtestület! Tisztelt választópolgárok! Kedves vendégeim!

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Hajdúszoboszló lakosságának, annak a 9518 állampolgárnak, akik a helyi önkormányzati választásokon részt vettek és szavazatukkal véleményt formáltak városunk jövőjének alakításáról, megválasztva ezzel az új képviselő testületet illetve városunk polgármesterét. 

Köszönöm annak az 5710 választópolgárnak akik engem támogattak szavazatukkal és biztosították, hogy most itt állhatok Önök előtt, mint Hajdúszoboszló polgármestere, és az elkövetkező öt évben vezethetem városunkat. 

Ez számomra kimondhatatlan nagy megtiszteltetés és ezt a határozott támogatást tisztességes,alázatos munkával kívánom a város lakosságának meghálálni. 

Nehéz időszakon vagyunk túl. Hajdúszoboszló közélete a választásokban próbatételt szenvedett. A város lakosságának és a közélet szereplőinek tűrőképessége próbára lett téve. A kampány során méltatlan, személyeskedő, a másik fél érzéseit figyelmen kívül hagyó - nem egyszer trágárságba becsapó - megnyilvánulásoknak lehettünk részesei. 

Köszönöm a családomnak és támogatóinknak, hogy segítettek a nehéz pillanatokban, hogy ezeken felül tudtam emelkedni. Azt mondanom sem kell, hogy mindez nem vet jó fényt városunk közállapotára, a kampány során tevékeny szerepet vállaló közszereplőkre. 

A kampány során, politikai ellenfelei részéről folyamatosan jelen volt a riogatás, a lakosságban való félelemkeltés. 

Ugyancsak meg kell említenem az utolsó ciklus városvezetői politizálását, mely messze nem keltett osztatlan tetszést a lakosság jóérzésű, csendes többségében, melyet csak néhány, hangos véleményformáló erősített az online térben. 

Október 13-án Hajdúszoboszló lakossága határozottan és egyértelműen döntött. Elutasítja ezt a fajta vezetői stílust és lehetőséget adott egy új szövetségnek, mely magában foglalja a kormánypárti helyi politikusok mellett, a fiatal értelmiségiek által alapított modern és innovatív egyesület tagjait.

Ez a szövetség a személyes hitelességemmel kiegészülve, erős felhatalmazást kapott a választóktól, hogy a következő öt évben,  legjobb tudásunk szerint, erőinket és lehetőségeinket egyesítve a közjóért munkálkodjunk.

Széchenyi így szólt erről: "A tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik." 

Mindenki számára ismeretes, hogy ez a választás Hajdúszoboszló életében kiemelkedő jelentőségű, hiszen egy negyedszázados korszakot zár le és egyben egy új korszakot is megnyit. A választási kampány során én magam és az engem támogató szövetség, mindvégig arra törekedtünk, hogy a szoboszlói emberek megismerhessék elképzeléseinket. 

Hajdúszoboszló városa egy csodálatos kincs. Mindannyiunk szeretett otthona és büszkék vagyunk rá, hiszen Európa-szerte ismert fürdője kiemelte a hasonló adottságú települések sorából. Mégis az emberekkel való beszélgetés során, az az érzésünk támad, hogy nagyon sokan elégedetlenek. 

Élhetnék jobban, szebb és kulturált a környezetben és a mainál jobb lelkiállapotban. Ezért is fogalmaztunk meg közös üzenetünket, hogy "Szoboszló többet érdemel". 

Többet érdemel demokráciából, szakértelemből, fejlesztésekből és szeretetből is. Ezzel kapcsolatos álláspontunkat a kampány során részletesen kifejtettük. 

Az elmúlt 50 napban igyekeztem megismertetni a programomat, közé tettem programelképzeléseimet, mert a város lakossága több fórumon is megismerhetett. Ehhez több oldalnyi észrevétel és javaslat érkezett. 

Ott ahol indokoltnak tartottuk a lakosság által felvetett javaslatokat beépítettük a cselekvési tervünkbe. 

Természetesen ez sem egy lezárt, befejezett dokumentum. De arra alkalmas, hogy ennek mentén elindítjuk a következő évek tennivalóinak megvalósítását. 

Megismerve képviselőtársaim felkészültségét és egyéniségét, bátran kijelentem, hogy ez a képviselőtestület, amelyet Önök választottak, az Önök és az elvégzendő feladatok - a munka pártján fognak állni. Ez személyesen garantálom Önöknek. 

A munka elvégzéséhez a jelenlegi önkormányzati strukturált is megfrissítjük. Új feladatokat is felkarolunk, mint például, a vállalkozások, a gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés, a város gazdaságának több lábon történő elindítása, amit cselekvési tervünkben is felvállaltunk. 

Ha belenézünk az előttünk álló feladatok sorába láthatjuk, hogy mennyi mindent felvállaltunk de tény, hogy mindezek megvalósítására akkor lesz lehetőség, ha erőinket összefogjuk. 

Hisszük, hogy elég lesz a következő ciklus terveink nagy részének megvalósítására. 

Milyen változásokra lehet számítani, melyeket a lakosság érzékelni fog az előttünk álló időszakban?

Természetesen ezeket rövid távra kell érteni. De folyamatosan a ciklus alatt is. 

Nyílt és nyitott városvezetés teremtünk. Hamarosan kinyitjuk a városháza nagykapuját minden városlakó számára. Ténylegesen és szimbolikusan is a főkapun keresztül legyen megközelíthető városunk háza. 

Ez a nyitottság a városunk vezetőire is igaz lesz, mely a városban lakókkal való nyílt és közvetlen kontaktusban jelenik majd meg.

A képviselő-testületi üléseken név szerint láthatóvá tesszük, hogy adott kérdésben melyik képviselő, hogyan szavazott.

Nyitott, együttműködésre készek vagyunk a megye, az ország és az Európai Unió minden szervezetével, mely segít bennünket Szoboszló fejlesztésében. 

Nyitni kívánunk a városban működő különböző civil szervezetek, társadalmi szervezetek felé, meghalva és megvizsgálva az ő speciális problémáit is. 

Ügyfélszolgálati irodát szeretnénk létrehozni és működtetni, ahova várjuk a lakosság bejelentéseit, kezdeményezéseit. 

Alapelvünk a felelős városvezetés. Felelősséget kívánunk vállalni a város lakóinak sorsa iránt: a nyugdíjasokra, a fiatalokra, a szociális támaszra szorulókra a vállalkozókra és a közintézményekben szolgálatot teljesítőkre is gondolva. 

Teljes felelősséggel viseltetik a közvagyon iránt. Szigorúan a közjó javára irányítjuk városunk intézményeit. Megőrizzük és gyarapítjuk város vagyonát.

És szeretném kiemelni, hogy a fürdőt pedig soha, de soha el nem adjuk. Ezt jó lenne ha ezt mindenki, egyszer és mindenkorra tudomásul venné.

Az új városvezetés nyitott és együttműködőlé

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! 

Ahogy azt már említettem, egy negyedszázados korszak zárul le a mai nappal. 

Az új városvezetés nyitott és együttműködő lesz mindazokkal, akik a felelős városvezetői munkához, politikánkhoz partnerként kívánnak viszonyulni. Zártak leszünk azonban mindazokkal, akik a kampányban tapasztaltakat folytatják.  

Hívunk mindenkit aki jönni akar velünk ezen a hosszú úton. Legyünk partnerek. Tegyük szebbé, még jobbá és még élhetőbbé szeretett városunkat Hajdúszoboszlót.  

Igazoljuk, hogy a hajdúszoboszlóiak számára világos legyen: Hajdúszoboszló nemcsak többet érdemel, de többet is kap. 

Köszönöm hogy meghallgattak