7 szakbizottság működik minimális 5 fős létszámmal. Így mindössze eggyel több bizottsági hely lesz, mint az előző ciklusban. 
A 2016-ban megállapított képviselői alapdíjakat a képviselő testület változatlanul hagyta, a bizottsági elnökségért járó pótdíjakat pedig csökkentette 20%-al, melynek következtében havi 50.000 forint megtakarítás keletkezik.

A 2019. november 7-én 14 órára összehívott képviselő testületi ülésen 13 előterjesztést tárgyaltak. 

Első napirendi pontként az új szervezeti és működési szabályzat megalkotását szavazta meg a testület, majd ezt követően az önkormányzati bizottságok megválasztására és bizottsági tagok eskütételére került sor. 

Harmadik napirendi pontként a az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására került sor, melyet a 4. a Hungarospa 2019. november 11-i közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztés megvitatása követett. 

Ötödik napirendi pont a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítása volt. 

Hatodik napirendi pontként alapítványi támogatásról szavazott a testület. 

A hetedik és a nyolcadik napirendi pont a a 0173 hrsz-ú valamint a 0295/9 hrsz-ú területek tekintetében csatornából öntözés vízjogi engedély kiadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szavazott a képviselőtestület

Majd a városfejlesztési irodavezető-helyettes beszámolója következett a 2019. évben tervezett beruházási, felújítási munkákról, aki kitért a város kommunális infrastruktúra helyzetére és annak fejlesztési tennivalóira is.

Tizenegyedik napirendi pontként a Szováti úti gyalog- és kerékpárút megépítése céljára a pénzügyi forrás biztosítását szavazta meg a testület.

Ezt követte a Márton Napi Vigadalom elnevezésű rendezvény helyszínével kapcsolatos helyszínmódosítás elfogadása. 

Utolsó napirendi pontként pedig a korábbi polgármester jogviszonyának megszüntetése következett.

Fontos kiemelni, hogy a leköszönő polgármester a jogszabály szerint adható 3 havi jutalom fejében értékegyeztetés alapján nyilvántartási áron megvásárolhatja szolgálati gépjárművét. Ezzel gesztust gyakorol az új testület az elmúlt két évtized vezetői munkájáért. A testület döntését dr. Sóvágó László megköszönte.

Végezetül pedig kérdések, interpellációk és bejelentések hangzottak el.