Minden munkatárstól a legjobb teljesítményt várja.
A tegnapi nap folyamán Czeglédi Gyula Polgármester Úr második alkalommal tartott megbeszélést a hivatal vezetőivel, ahol számba vették az ez évi tennivalókat, a jövő évi teendők előkészítését és a költségvetés tervezéséhez szükséges feladatokat az új városvezetés prioritásainak figyelembe vételével.

Ezt követően találkozott a hivatal dolgozóival, akik felé megfogalmazta elvárásait. 
A polgármesteri hivatal feladatainak tervezett bővítése mellett a jelenlegi funkciók jó színvonalú, szakszerű teljesítését kérte a hivatal alkalmazottaitól. 

Jelezte, hogy városvezetői célkitűzéseiknek megvalósítása érdekében minden munkatárstól a legjobb teljesítményt várja el. 

Egyben megköszönte az ez évben végzett munkájukat.