Elsősorban a falu általános iskolásai profitálnak Nagyhegyes testvértelepülési kapcsolataiból, hiszen ők rendszeresen részt vesznek az angol- és német nyelv tanulását segítő cseretáborozásokban.

Nagyhegyes 2000-ben a német Gelenauval, 2001-ben az erdélyi Vámosgálfalvával, 2017-ben pedig a lengyel Puchazowval kötött testvértelepülési megállapodást. Ezekbe a helységekbe a pályázati lehetőségeket kihasználva tudnak eljutni a diákok, illetve fogadni onnan érkező iskolásokat. 

Tavaly 15 jó tanuló és jó sportoló nagyhegyesi volt Lengyelországban 10 napos táborozáson, ugyanakkor 15 lengyel diák látogatott el a hajdúsági településre. A lengyelekkel együtt 18 vámosgálfalvai diákot is fogadtak. A legszorosabb talán a lengyelekkel a kapcsolat, hiszen ez szolgálja leginkább az angol nyelvtanulást.

A testvértelepülési kapcsolat azonban túlmutat az iskolákon. Az önkormányzatok, helységvezetők is tartanak tapasztalatcserére alkalmat adó összejöveteleket, elmennek egymás eseményeire.