A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat mai közgyűlésén Már Norbert osztályvezető Úr az elmúlt évek költségvetésének tükrében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét ismertette, melyből kiderült, hogy az elmúlt években a Megyei Önkormányzat gyarapította támogatásának mértékét.

Azt is megtudhattuk, hogy a központi költségvetés a 2020. évben 5.488,1 millió Ft-ot biztosít a megyei önkormányzatok feladatainak ellátására a korábbi 4.891,3 millió Ft támogatási összeggel szemben, mely keretből a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat központi támogatása a korábbi 283 millió Ft-ról 311,1 millió Ft-ra emelkedett.

Ez 28,1 millió Ft-tal magasabb az előző évekhez képest. 

Az egyre szakszerűbben gazdálkodó megyei önkormányzat 2020. évi összes bevétele 1.309.942 ezer Ft volt, mely a költségvetési és a finanszírozási bevételekből tevődött össze.

Az 1.057.594 ezer Ft-os költségvetési bevételt 1.056.424 ezer Ft-os működési, míg 1.170 ezer Ft-os felhalmozási bevételből sikerült kigazdálkodni.

A megyei önkormányzat 2020. évi összes kiadása 1.309.942 ezer Ft, amelyből a költségvetési kiadások összege 1.036.958 ezer, míg a finanszírozási kiadások összege 272.984 ezer Ft-ot tesz majd ki.

A költségvetési vita keretén belül az ellenzék képviselői nehezményezték a megyei önkormányzati rendszer megreformálását és politikai vitát generáltak abból, hogy a kormány a Megyei Önkormányzatok hatásköreit és költségvetését csökkentette.

Ménes Andrea a megyei közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője frappáns válaszában emlékeztetett mindenkit arra az időszakra, amikor még a megyei önkormányzatok magasabb költségvetési támogatást és jogkört kaptak, mégsem tudtak nyereségesen gazdálkodni.

Hiszen akkor a Megyei Önkormányzatoknak a támogatások mellett, olyan magas költségvetésű intézmények fenntartásáról is gondoskodniuk kellett, amik veszteséget termeltek azoknak.