A Hajdúszoboszlói Református Egyházközség kezdeményezte a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói jogának átvételét. 

A fenntartói jog átvételével kapcsolatban az intézmény fenntartója a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és az átvételt kezdeményező Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Szülői Tájékoztatót tart.

Időpont: 2020. március 13. 16:30.
Helyszín: Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, G1 épület (Tornaterem). 

Egy kis történelem

1911-ben Hajdúszoboszló város áldozatkészségéből, 15 ezer korona törlesztéses kölcsönből és építési államsegélyből új iskola épült a városban. A Bisothka István debreceni építész által tervezett és felépített iskolaépület 26 tantermet, dísztermet, szertárt, irodahelyiséget és 3 tanítói lakást tudhatott magáénak. Ünnepélyes átadására 1911. december 5-én került sor.

Az iskola 1975-ben vette fel a város szülöttének, a polgári szemléletű magyar népoktatás úttörő munkásának, Gönczy Pálnak a nevét, 2009 szeptembere óta a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola, majd 2013-tól a Gönczy Pál Sport- és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevet.