A Szejdi-dúlás 360. évfordulójára emlékezve a Polgármesteri Hivatal részéről Czeglédi Gyula Polgármester Úr valamint Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes helyezte el a megemlékezés koszorúját. 

A Fidesz Hajdúszoboszlói Szervezete részéről Majoros Petronella alpolgármester asszony és Kocsis Róbert önkormányzati képviselő is koszorút helyezett el az egykori templomerőd falánál.

A MI Hajdúszoboszlóért Egyesület képviseletében Dr. Kovács Gergely alpolgármester Úr helyezte el a megemlékezés koszúját.

A Szejdi-dúlás Hajdúszoboszló város egyik legnagyobb történelmi tragédiájának állít emléket, ahol április végén minden évben megemlékeznek a vitéz hajdú ősökről.

 Az 1660. április 29-i török-tatár támadás óriási pusztítást okozott városunkban. Nevét a fosztogató és gyilkoló csapatok főparancsnokáról, Szejdi Ahmed budai pasáról kapta.

A török szultán 1660 tavaszán Szejdi pasát bízta meg, hogy indítson hadjáratot és távolítsa el a trónról II. Rákóczi Györgyöt.

A hajdúvárosok hadnagyai úgy döntöttek, hogy felveszik a harcot Szejdi ellen. A török csapatok közeledtének hírére Szoboszlóról sokan távolabbi vidékre menekültek.

Biztonságosabb helyre szállították a város fontos iratait, értékeit. Szejdi pasa megüzente, hogy amennyiben a város nem hódol meg előtte, a férfiakat mind szablyára hányja, a feleségeket, gyermekeket elrabolja, lakóhelyüket porrá égeti.

A háromezernyi lakos mintegy fele ragaszkodva otthonaihoz, nem futott el, szembe szállt a támadókkal.

A szoboszlói főparancsnok, Kecskeméthi Balázs hadnagy április 29-én 250-300 hajdúval vitézül védte a várost, de a nagy túlerő ellen vereséget szenvedett. Szejdi pasa kegyetlen bosszút állt.

Ezen a napon minden évben megemlékezünk vitéz hajdú őseinkről.