Maczik Erika Nádudvar polgármestere egy igazi kuriózumra hívta fel a fegyelmemet. Amellett, hogy április 21-e a Bölcsődék napja, Nádudvaron 75 éve működik a bölcsőde is. 

A polgármester asszony igazi kordokumentummal hozakodott elő, amelyet most mi is megosztanánk önökkel. 

"72—10.669/1947. kgij. sz.

Tárgy: Alispáni elterjesztés a hajdúnánási szülőotthon, valamint a nádudvari szülőotthon és bölcsőde fenntartási költségeihez adandó vármegyei hozzájárulás tárgyában.

Hajdú vármegye törvényhatóságának közgyűlése tárgyalás alá vette alispánunknak 10.668/1947. számú előterjesztését és a kisgyűlés javaslatára meghozta az alábbi vvéghatározatot.

Utasítjuk alispánunkat (….)

a Nádudvar községben létesítendő bölcsödének a vármegyei háztartási alap 1947—48. évi költségvetésének II. csoportja I. fejezet, 10. címe alatt a bölcsőde fenntartási költségeihez adandó vármegyei hozzájárulás címén 3698 Frt, azaz Háromezerhatszázkilencvennyolc forint összeget

a nádudvari szülőotthon részére 4821 Frt, azaz Négyezernyolcszázhuszonegy forint összeget, a vármegyei háztartási alap terhére az 1947 —48. évi költségvetésnek II. csoportja, I. fejezete, 3. címe alatt a nádudvari szülőotthon fenntartási költségeihez való vármegyei hozzájárulás címén állítson be.

Megokolás.

(…) Nádudvar községben pedig, az igen kedvezőtlen szociális viszonyok között élő lakosság közegészségügyi helyzetének megjavítása érdekében a községi szülőotthon és bölcsőde felállítására feltétlenül szükség van.

Erről értesülnek: Hajdú vármegye alispánja, a vármegyei számvevőség 5 példánnyal, a vármegyei tiszti főorvos (…) Nádudvar község elöljárósága, valamint a hivatalos lap szerkesztője a vármegyei hivatalos lapban való közzététel céljából."

(Hajdú Vármegye hivatalos lapja, L. évfolyam 5.szám, 1947. december 4.)