Kolozsvár,1557.01.01. - Kassa,1606.12.27. (49 év 11 hónap) 

Erdély és Magyarország fejedelme. Kolozsváron született 1557. január l-én. Apja Bocskai György Bihar-vármegyei nemes, anyja Sulyok Krisztina. Bécsben nevelkedett udvari apródként a legelőkelőbb magyar családok gyermekeivel. A Habsburg uralomból kiábrándulva a bihari birtokain húzódott meg.

A törökökkel való szövetség gondolatát fontolgatta, amikor Belgiojosó kassai kapitány sereggel indult elfogatására. A végső veszélyben megnyerte támogatóinak a hajdúkat. Segítségükkel 1604. október 15-én Álmosdnál szétverte az ellene küldött csapatot.

A Felvidék és Erdély hamarosan Bocskai fennhatósága alá került. 1605. februárjában a medgyesi országgyűlés Erdély, áprilisban pedig a szerencsi országgyűlés Magyarország fejedelmévé választotta. Sikerei következtében a királyi udvar egyezkedésre kényszerült Bocskaival. Az l606-ban megkötött bécsi béke biztosította a magyar rendek jogait, a vallásszabadságot, és két tiszai vármegyének Erdélyhez való csatolását.

A győztes szabadságharc kivívásának fő részeseit, a hajdúkat kiváltságos jogokkal felruházva a hajdúvárosokba letelepítette. Mintegy l0 ezer magyar család jutott otthonhoz, földhöz, hajdúnemesi jogokhoz. A telepítés nyomán elnéptelenedett területek őrizhették meg magyar jellegüket.

Bocskai István váratlanul halt meg Kassán, 1606. december 29-én.

Forrás: Szülőföldünk-lakóhelyünk Hajdúszoboszló, Erdei Gyula (2001)