Vadászi, 1870.09.11 - Hajdúszoboszló,1943.10.07. (73 év) 

 Református tanító, iskolaigazgató, újságszerkesztő, 49 éven át városi képviselő, 27 évig megyei törvényhatósági bizottsági tag, és sokféle társadalmi egyesület vezetőségi tagja.

Az Arad-megyei Vadászi községben született l870. szeptember 11-én. Ősei Szoboszlóról származtak el, még a XV. század elején kaptak nemességet Halmay előnévvel. Édesapja Vadásziba volt református lelkész, édesanyja Osváth Lujza. Nagyszalontán gimnáziumot végzett és Debrecenben a Kollégiumban szerzett tanítói oklevelet. Hajdúszoboszlóra 1891-ben jött tanítani, és itt élt haláláig. Első írásai a "Szoboszló és Vidéke" c. lapban jelentek meg 1892-ben. 1900 januárjában a tanítótestület elnökévé választották. Miután a református iskola 1908-ban fiú és leány részre tagozódott, a fiúiskola igazgatója lett. Ezt a megbízatást 25 éven át, nyugdíjazásáig töltötte be. Az l848-as szellemiségű Függetlenségi-párt 1902-ben alapította a Független Hajdúság c. helyi hetilapot. A lap felelős szerkesztője Bor János lett. Meggyőződéssel képviselte a 48-as párt elveit. Negyven éven át volt a lap felelős szerkesztője, vagy kiadója.

Bor János széles érdeklődésű és nagy munkabírású ember volt. Amellett, hogy az iskolában osztálytanító, igazgató volt, 20 éven keresztül betöltötte a Hangya Szövetkezet elnöki tisztét, valamint a Hajdúszoboszlói Takarékpénztár felügyelő bizottságának elnöke volt. A városi dalárda tagjaként titkári, alelnöki feladatokat is ellátott. Egyházi téren 40 éven át presbiter, egyházkerületi tanító képviselő, az egyházmegyei tanítóegyesület alelnöke majd elnöke, 10 éven át egyházmegyei tanügyi előadó és iskolalátogató. A Tanítók Országos Szövetsége igazgatóságának 25 éven át volt tagja. A Református Tanító Egyesületnek sokáig elnöke. Mindezek mellett irodalmi munkásságot is folytatott. Budapesten az "Otthon" írók és hírlapírók körének 20 éven át volt aktív tagja. Több újságban, folyóiratban jelentek meg írásai. Bor Jánosnak még arra is jutott ideje, hogy a város levéltárában búvárkodjon. Sok érdekes régi iratot, történetet ismertetett meg olvasóival.

Mindezek mellett családja is volt! Felesége, Rácz Ilona segítette férjét sokféle munkája ellátásában. Jenő fia tábornoki rangban Horthy kormányzó környezetében katonáskodott. Súlyos betegségben l943. október 7-én hunyt el.

Forrás: Szülőföldünk-lakóhelyünk Hajdúszoboszló, Erdei Gyula (2001)