Nagykároly,1845.09.09 - Budapest,1906.12.17 (61 év 3 hónap)


A magyar történetírás jeles személye. Nagykárolyban született 1845. szeptember 9-én. Édesapja Adler Farkas az 1860-as évektől a Hajdúszoboszlói közélet tekintélyes szereplője. Számos kulturális kezdeményezés (zsidó templom építése, városi kulturális események, stb.) bőkezű támogatója.

Acsády Ignác jogi tanulmányokat végzett. Ezt követően újságírással, szépirodalommal foglalkozott. Érdeklődése 1880-tól a történetírás felé fordult. Elsősorban a gazdaság és a társadalomtörténet kérdéseivel foglalkozott.

Rendszerező és áttekintő művei közül megemlítendők:

- Magyarország három részre szakadásának története 1526-1608
- A magyar társadalom története
- A magyar jobbágyság történeteSírhelye a Kozma utcai zsidó temetőben (5-1-8)

Ez utóbbi műve négy kiadást ért meg. Legjelentősebb művének ezt tekintik, írásában a jobbágyság, a parasztság iránti rokonszenv nyilvánul meg.

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjaként 1906. december 17-én Budapesten halt meg.

Forrás: Szülőföldünk-lakóhelyünk Hajdúszoboszló, Erdei Gyula (2001)