Ma tartották a hajdúszoboszlói képviselőtestület alakuló ülését, amelyet a képviselők mellett több közjogi méltóság és környékbeli polgármester is megtisztelte jelenlétével. 
Az alakuló közgyűlés elején Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte Tasi Sándort a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökét, Maczik Erika polgármester asszonyt Nádudvar képviseletében, Szabóné Karsai Mária polgármester asszonyt Ebes település képviseletében, Váradi Jenőt Urat Hajdúszovát polgármesterét valamit Dr. Györgyi Zoltánt a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal vezetőjét. 

Ezen felül köszöntötte az őt támogató társszervezetek illetve a jelenlévő intézmények, egyesületek és egyházak képviselőit, valamit Hajdúszoboszló város jelenlévő vállalkozóit is, hogy megtisztelték jelenlétükkel az alakuló közgyűlést.

De természetesen nem feledkezett meg a polgármesteri hivatal vezető munkatársairól sem, akikkel közölte, hogy a közel jövőben számít majd az együttműködésükre. 

A köszöntések és a himnusz eléneklése után Czeglédi Gyula Polgármester Úr megnyitotta a képviselőtestület ünnepélyes alakuló ülését, melyen megállapításra került, hogy mandátumot szerzett képviselők közül Marosi György Csongor nem tud részt venni az alakuló ülésen. Ő majd egy későbbi időpontban fogja letenni a képviselői esküjét. 

A kitűzött napirendi pontok egyöntetű megszavazása után, első napirendi pontként Dr. Úr Attila Bendegúz a helyi Választási Bizottság elnökének szóbeli tájékoztatása következett. 

Bendegúz Úr beszámolójában kifejtette, hogy az utóbbi voksolás alkalmával a hajdúszoboszlói választók körében nőtt a politikai aktivitás, hiszen mintegy 1300 fővel többen mentek el szavazni, mint az öt évvel ezelőtti választásnál, ami hozzávetőlegesen 50 százalékos lakossági arányt jelent, ami az országos átlaghoz véve is egy kielégítő adat. 

Elmondta azt is, hogy választások rendben lezajlottak, a megbízólevelek átadásra kerültek. A választások Hajdúszoboszlón eredményesen, törvényesen és jogszerűen zajlottak le. 

Végezetül pedig - mint a Választási Bizottság elnöke - gratulált a képviselőknek valamint Czeglédi Gyula polgármester Úrnak. 

Ezt követően a képviselők, majd a Polgármester Úr eskütétele következett. 

Az eskütételek után pedig következett a Polgármesteri Beszéd, amit alábbi linkre kattinta olvadhatnak el.

Nyitott lesz a városháza: Hajdúszoboszló nemcsak többet érdemel, de többet is kap

Az alábbiakban Czeglédi Gyula újonnan megválasztott polgármester Úr ünnepi beszédét olvashatják, amely a képviselőtestület alakuló ülésén hangzott el. Tisztelt képviselőtestület! Tisztelt választópolgárok! Kedves vendégeim! Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Hajdúszoboszló lakosságának, annak a 9518 állampolgárnak, akik a helyi önkormányzati választásokon részt vettek és szavazatukkal véleményt formáltak városunk jövőjének alakításáról, megválasztva ezzel az új képviselő testületet illetve városunk polgármesterét.

A polgármesteri beszédet követően sor került az alpolgármesterek megválasztására.

Erre még nem volt precedens: Hajdúszoboszlónak két alpolgármestere is lesz

A Hajdúszoboszlói Önkormányzat alakuló ülésén Czeglédi Gyula Polgármester Úr a beszédét követően két társadalmi alpolgármester személyére tett javaslatot, melyhez a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását indítványozta. Az SZMSZ módosítását 9 igen és 2 ellenszavazattal a képviselőtestület elfogadta, helynek átdolgozása a jövő heti teljes ülésen kerül napirendre.